Loading...
Search

Politica de confidentialitate si de prelucrare a datelor cu caracter personal

Politica de confidentialitate si de prelucrare a datelor cu caracter personal

NOTA DE INFORMARE PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Free Worlding Club SRL, cu sediul în Sos. Alexandria nr. 9, bl. 4, sc. A, ap 9, sector 5, Bucuresti, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J40/692/2009, CUI: 24979438, având cont bancar nr. RO15RZBR0000060019546302 deschis la Raiffeisen Bank, telefon 0764.044.737, e-mail office@fabricadeaventura.ro

si 

SC Adventure Unfiltered SRL, având următoarele date de identificare: CUI: 40850370. Nr. Reg. J40 / 4039/2019, Adresa: strada Gheorghe Ioachim nr. 5, lot 1, camera 5, sector 5, București, România, Licență operator de turism: 1842 / 07.05.2019, polita de asigurare seria IF-i nr: 3203 / 27.10.2021 valabila până la 29.10.2022

Având în vedere:


– prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE – „GDPR”,
– prelucrarea datelor cu caracter personal ale partenerilor contractuali persoane fizice, ale persoanelor de contact, reprezentanților legali sau convenționali, colaboratorilor, angajaților și/sau ale altor persoane fizice desemnate de către partenerii contractuali persoane juridice, transmise către Free Worlding Club SRL în scopul negocierii, încheierii și derulării raporturilor contractuale vă informăm asupra prelucrărilor de date cu caracter personal efectuate în scopul negocierii, încheierii și executării contractelor în care Free Worlding Club SRL si Adventure Unfiltered SRL sunt parte:

1. Calitatea pe care o au cele doua entitati în ceea ce privește prelucrarea datelor personale

Free Worlding Club SRL  Si Adventure Unfiltered SRL sunt operatori de date cu caracter personal în conformitate cu prevederile art.4, alin.7 din GDPR.

2. Categorii de persoane vizate

Datele cu caracter personal care sunt prelucrate de către Free Worlding Club SRL si Adventure Unfiltered SRL aparțin următoarelor categorii de persoane: utilizatori ai site-ului, utilizatori ai canalelor media ce apartin celor doua entitati, parteneri contractuali persoane fizice, persoanele de contact desemnate de către partenerii contractuali, reprezentanții legali sau convenționali ai acestora, colaboratorii, angajații și/sau alte categorii de persoane fizice ale căror date sunt divulgate către Free Worlding Club SRL si Adventure Unfiltered SRL de către partenerii contractuali (denumite împreună în mod generic, în cele ce urmează, „Persoane vizate”). Aceste date cu caracter personal sunt transmise către Free Worlding Club SRL si Adventure Unfiltered SRL la inițierea relațiilor contractuale cu partenerii contractuali sau pe parcursul derulării acestora.

3. Scopul și temeiul prelucrării datelor cu caracter personal

Scopurile prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal sunt:

– inițierea relației contractuale, negocierea, încheierea și derularea contractelor cu partenerii contractuali ai Free Worlding Club SRL si Adventure Unfiltered SRL, inslusiv prestarea serviciilor, livrarea produselor care fac obiectul contractelor și plata acestora sau comunicarile de marketing

– îndeplinirea obligațiilor legale ale Free Worlding Club SRL si Adventure Unfiltered SRL în contextul derulării relațiilor contractuale, precum: obligațiile de întocmire și păstrare a documentelor financiar-contabile; păstrarea datelor personale pe toată perioada de derulare a raporturilor contractuale și de arhivare a documentelor; realizarea de audituri; transmiterea informațiilor care reprezintă date cu caracter personal la cererea autorităților de stat competente; asigurarea securității sistemelor și bazelor de date (inclusiv prin realizarea de copii de siguranță); alte obligații legale aplicabile în funcție de natura relației contractuale și/sau calitatea partenerului contractual;

– pentru urmărirea intereselor legitime ale Operatorului de date sau ale unui terț, precum: pentru raportările interne ale operatorului sau pentru eficientizarea proceselor companiei; pentru gestionarea contractelor sau documentelor justificativ contabile; pentru comunicarea cu reprezentanții partenerilor contractuali, pentru soluționarea sesizărilor; pentru auditarea sau verificarea proceselor interne; prevenirea fraudei; pentru apărarea drepturilor operatorului cum ar fi recuperarea creanțelor deținute de acesta și formularea de apărări în cazul unui eventual litigiu; Temeiurile juridice ale operațiunilor de prelucrare a datelor vizează articolele pertinente din GDPR, după cum a fost detaliat mai sus.

4. Categorii de date cu caracter personal

Categoriile de date cu caracter personal pe care Free Worlding Club SRL si Adventure Unfiltered SRL le prelucrează în scopurile menționate anterior pot fi fără a se limita la:

Pentru Beneficiar – persoana fizica/reprezentant al persoanei juridice, semnatari ai contractelor
* nume, prenume
* datele din actul de identitate: adresă de domiciliu, nr., serie, data emiterii, organul emitent,
data de expirare, CNP, imagine
* funcție
* semnătură olografă sau electronică
* adresă de e-mail, număr de telefon
* adresă de corespondenta(daca este cazul)
* cont bancar
* datele cardului bancar în cazul în care se realizează plata electronică;
* imaginea ( in cazul fotografiilor)

5. Furnizarea datelor și consecințele nerespectării acesteia

Furnizarea datelor cu caracter personal menționate anterior este necesară pentru realizarea scopurilor precizate mai sus. Refuzul dumneavoastră de a furniza datele poate conduce la imposibilitatea furnizării serviciilor sau produselor care fac obiectul contractelor.

6. Durata prelucrării datelor cu caracter personal

Free Worlding Club SRL prelucrează toate informaţiile și datele cu caracter personal furnizate de către partenerii contractuali pe toată perioada de negociere și derulare a raporturilor contractuale. La încetarea acestor raporturi, informaţiile și datele cu caracter personal vor fi arhivate pentru o perioadă de 10 ani, conform prevederilor legale. După această perioadă datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi distruse.

7. Transmiterea datelor cu caracter personal pentru indeplinirea scopurilor de prelucrare ale Free Worlding Club SRL si Adventure Unfiltered SRL

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi dezvăluite: persoanelor vizate pentru exercitarea drepturilor acestora, auditorilor, organismului de supraveghere conform legislației aplicabile serviciului furnizat, autorităților și instituțiilor publice în baza obligațiilor de drept public, avocaților pentru a ne reprezenta în cazul unui eventual litigiu sau pentru consultanță, executori judecătorești pentru comunicări contractuale sau punerea în executare a eventualelor hotărâri judecătorești, firme de recuperare creanțe, partenerilor contractuali ai Free Worlding Club SRL (firme de curierat, furnizori, subcontractori, consultanți și experți tehnici etc.) pentru încheierea și executarea contractelor, băncilor pentru ipotecarea creanțelor si/sau obținerea de finanțare și/sau instrumente de grantare, firme de asigurare pentru obținerea de instrumente de garantare, firmele afiliate Free Worlding Club SRL și în orice alte situații justificate cu înștiințarea dumneavoastră în prealabil, dar numai în vederea îndeplinirii scopurilor amintite mai sus și urmărind protejarea cu prioritate a drepturilor dumneavoastră.

8. Transferul datelor în afara Uniunii Europene

Free Worlding Club SRL si Adventure Unfiltered transfera datele dumneavoastră cu caracter personal în afara Uniunii Europene catre prestatorii de servicii cu care colaboreaza, in vederea prestarii pachetelor de servicii turistice achizitionate de dumneavoastra.

9. Drepturile persoanelor vizate

Drepturile de care beneficiați în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679 sunt:
* Dreptul la informare: dreptul de a fi informat cu privire la identitatea și datele de contact ale operatorului și ale Responsabilului cu protecția datelor, scopurile în care se face prelucrarea datelor, categoriile de date cu caracter personal vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existența drepturilor prevăzute de legislația privind protecția datelor cu caracter personal pentru persoana vizată și condițiile în care pot fi exercitate;
* Dreptul de acces la date: dreptul de a obține de la operatorul de date confirmarea faptului că datele cu caracter personal care vă vizează sunt sau nu prelucrate de către acesta;
* Dreptul la rectificare: dreptul de a obține rectificarea datelor inexacte care va privesc, precum și completarea datelor incomplete;
* Dreptul la restricționarea prelucrării în cazul în care persoana vizată s-a opus prelucrării în scopul intereselor legitime urmărite de Free Worlding Club SRL si Adventure Unfiltered SRL sau de terți, ori în cazul în care Free Worlding Club SRL si Adventure Unfiltered SRL nu mai au nevoie de datele cu caracter personal, dar persoana vizată le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
* Dreptul de a vă retrage oricând consimțământul, în măsura în care operațiunea de prelucrare a datelor se bazează pe consimțământul dumneavoastră;
* Dreptul la ștergerea datelor înainte de semnarea contractului cu Free Worlding Club SRL si Adventure Unfiltered SRL. După semnarea contractului, Free Worlding Club SRL si Adventure Unfiltered SSRL vor stoca datele aferente certificatului pe perioada de 10 ani menționată anterior.
* Dreptul la portabilitatea datelor furnizate, în măsura în care operațiunea de prelucrare a datelor se bazează pe consimțământ sau are ca temei contractul încheiat cu dumneavoastră.
* Dreptul la opoziție din motive legate de situația dumneavoastră particulară asupra prelucrărilor de date efectuate în scopul urmăririi intereselor legitime ale Free Worlding Club SRL si Adventure Unfiltered SRL sau ale unor terți.
* Free Worlding Club SRL si Adventure Unfiltered SRL vor notifica destinatarilor cărora le-a divulgat datele cu caracter personal orice ștergere, rectificare sau restricționare a prelucrării datelor cu caracter personal, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
* Dreptul de a va adresa ANSPDCP pentru apărarea oricaror drepturi garantate de legislația aplicabilă în domeniul protecției datelor cu caracter personal care v-au fost încălcate. În vederea exercitării drepturilor dumneavoastră asupra datelor cu caracter personal, puteti utiliza următoarele date de contact:
* adresă de e-mail: office@fabricadeaventura.ro
* adresa de corespondenta: SC Adventure Unfiltered SRL, strada Gheorghe Ioachim nr. 5, lot 1, camera 5, sector 5, București, România

În cazul în care veți adresa o solicitare privind exercitarea drepturilor dumneavoastră privind protecția datelor cu caracter personal, veți primi răspuns în cel mai scurt timp posibil, dar fără a
depăși 30 de zile, în condițiile prevăzute de GDPR.

In calitate de utilizator al site-ului sau de beneficiar al oricaror servicii achizitionate confirmati ca ati luat la cunostiinta de prevederile prezentei note si va exprimati in mod expres consimtamantul in vederea prelucrarii datelor personale, inclusiv imaginea foto. De asemenea, declarati pe proprie raspundere ca sunteti de acord cu utilizarea fotografiilor si sau clipurilor video efectuate/difuzarea imaginii dumneavoastra ( neremunerate) in vederea promovarii brandului Free Worlding Club SRL si Adventure Unfilter SRL prin intermediul proiectelor proprii, inclusiv dar fara a se limita la aparitii in retelele de socializare, aparitii in presa, pe site-urile Free Worlding Club SRL Si Adventure Unfiltered SRL si orice alte evenimente si activitati ale celor doua entitati.
Utilizarea imaginilor fotografice/clipuri video in alte scopuri decat cele descrise mai sus sau pentru comercializare prin transferul imaginilor catre teri este interzisa.

10. Cookies si utilizarea site-ului

Când vizitatorii lasă comentarii pe site, colectăm datele afișate în formularul de comentarii, precum și adresa IP a vizitatorului dar si șirul de agent de utilizator al browserului pentru a ajuta la detectarea spam-ului. Un șir anonim creat de la adresa dvs. de e-mail (numit și hash) poate fi furnizat serviciului Gravatar pentru a vedea dacă îl utilizați. Politica de confidențialitate a serviciului Gravatar este disponibilă aici: https://automattic.com/privacy/. După aprobarea comentariului dvs., fotografia dvs. de profil este vizibilă publicului în contextul comentariului dvs. Dacă lăsați un comentariu pe site-ul nostru, puteți opta pentru salvarea numelui, a adresei de e-mail și a site-ului web în cookie-uri. Acestea sunt pentru comoditatea dumneavoastră, astfel încât să nu fie nevoie să vă completați din nou datele când lăsați un alt comentariu. Aceste cookie-uri vor dura un an. Dacă vizitați pagina noastră de conectare, vom seta un cookie temporar pentru a determina dacă browserul dumneavoastră acceptă cookie-uri. Acest cookie nu conține date personale și este eliminat atunci când închideți browserul. Când vă conectați, vom configura și câteva module cookie pentru a vă salva informațiile de conectare și opțiunile de afișare a ecranului. Cookie-urile de conectare durează două zile, iar modulele cookie de opțiuni de ecran durează un an. Dacă selectați „Țineți minte”, autentificarea dvs. va persista timp de două săptămâni. Dacă vă deconectați de la contul dvs., cookie-urile de conectare vor fi eliminate. Dacă editați sau publicați un articol, un cookie suplimentar va fi salvat în browser. Acest cookie nu include date personale și indică pur și simplu ID-ul postării articolului pe care tocmai l-ați editat. Expiră după 1 zi.